Toggle Menu

Pwy ydi Pwy

imagePennaeth: Mr D Hood

Pennaeth CA2 ac athro Bl 5 a 6: Mr D. Jones-Evans

Pennaeth CS ac athrawes Bl 2: Mrs J. Owen

Athrawes Bl 4 a 5: Mrs L. Cenydd

Athrawes Bl 3 a 4: Miss G. Stuart

Athrawes Bl 1: Miss M. Jones

Athrawes Bl 0: Mrs C. Lee

Athrawes Uned y Glannau: Mrs A. Walsh

Uwch-Gymhorthydd: Mrs P. Roberts

Cymhorthyddion CS: Miss Rh. Hughes
Mrs A. Edwards
Mrs S. Hughes
Miss E. Ginnelly

Cymhorthyddion Integreiddio: Mrs J. Owen
Mrs C. Williams
Mrs B. Williams

Ysgrifenyddes: Mrs O. Morgan

Gofalwraig: Mrs W. Hughes