Toggle Menu

Pwy ydi Pwy

pennaeth

Mr Dewi Hood

Pennaeth

derbyn

Mrs Cath Lee

Athrawes Blwyddyn Derbyn

blwyddyn 1

Miss Sara De Waart

Athrawes Blwyddyn 1

blwyddyn 2

Miss Manon Jones

Athrawes Blwyddyn 2

blwyddyn 3

Mrs Julie Owen

Athrawes Blwyddyn 3

blwyddyn 4

Miss Greta Stuart

Athrawes Blwyddyn 4

blwyddyn 5

Miss Ffion Jones

Athrawes Blwyddyn 5

blwyddyn 6

Mr Dyfed Jones Evans

Athro Blwyddyn 6

uwch gymhorthyddes

Mrs Patricia Roberts

Uwch Gymhrothyddes

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

Mrs Janeatte Owen

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen a Uwch Gymhorthyddes

Miss Rhian Hughes

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen a Uwch Gymhorthyddes

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

Mrs Rhian Jones

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

Ysgrifennyddes / Clerc

Mrs Olwen Morgan

Ysgrifennyddes / Clerc

Mrs Catrin Williams

Cymhorthydd ADY

Mrs Tracy Hogan

Cogyddes

Gofalwraig/Glanhawraig a Cogyddes Cynorthwyol

Mrs Wenna Hughes

Gofalwraig/Glanhawraig a Cogyddes Cynorthwyol