Toggle Menu

Clwb Plant

imageNod y clwb yw rhoi gofal da am bris rhesymol i blant Llandegfan.

Mae’r clwb ar agor o 3.00pm - 5.45pm yn ddyddiol, ac yn ystod gwyliau’r ysgol o 8.00am - 5.45pm rhai dyddiau’r wythnos.

Mae’r clwb wedi ei gofrestru i gymryd hyd at 24 o blant ar ôl ysgol – y cyntaf i’r felin gaiff falu! Mae mwy o wybodaeth ar gael yn yr ysgol i unrhyw riant sydd â diddordeb mewn ymaelodi eu plant yn y clwb neu fe allwch gysylltu yn uniongyrchol gyda’r Clwb Plant drwy e-bostio clwbplantllandegfan@outlook.com neu cysylltu a’r rhif 07717380386

Datganiad o Bwrpas a Chynllun Gweithredu

I lawr lwytho'r dogfen 'Datganiad o Bwrpas a Chynllun Gweithredu' cliciwch yma