Toggle Menu

Cyfeillion Ysgol Llandegfan Friends

imageNod y Cyfeillion yw hyrwyddo addysg y plant drwy godi arian i brynu adnoddau, cynnal nosweithiau cymdeithasol/codi arian a dyfnhau'r berthynas rhwng staff, rhieni a phobl eraill sy'n ymwneud â'r ysgol ac yn cynorthwyo mewn ffyrdd ymarferol a chefnogol.

'Rydym yn ddiolchgar iawn i'r Cyfeillion am eu gwaith caled, eu hymroddiad a'u haelioni.