Toggle Menu

Tymhorau

Gwyliau Ysgol - 2020-2021

TYMOR:

Hydref 2020 1 Medi 2020 - 18 Rhagfyr 2020
Gwanwyn 2021 4 Ionawr 2021 - 26 Mawrth 2021
Haf 2021 12 Ebrill 2021- 20 Gorffennaf 2021

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Iau, 3 Medi, 2020.

GWYLIAU:

26 - 30 Hydref 2020 (Hanner-Tymor)
21 Rhagfyr 2020 - 1 Ionawr 2021 (Gwyliau’r Nadolig)
15 - 19 Chwefror 2021 (Hanner-Tymor)
29 Mawrth - 9 Ebrill 2021 (Gwyliau’r Pasg)
3 Mai 2021 (Calan Mai)
31 Mai - 4 Mehefin 2021 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2021 (Gwyliau’r Haf)

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Mawrth, 20 Gorffennaf 2021.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2021 – 2022 wedi eu cadarnhau hyd yma.

Nifer o ddyddiau ymhob mis y bydd yr ysgolion ar agor:

MEDI 2020 22
HYDREF 2020 17
TACHWEDD 2020 21
RHAGFYR 2020 14
IONAWR 2021 20
CHWEFROR 2021 15
MAWRTH 2021 20
EBRILL 2021 15
MAI 2021 19
MEHEFIN 2021 18
GORFFENNAF 2021 14
  ----
195
----

1 Medi 2020 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.