Toggle Menu

Tymhorau

Gwyliau Ysgol 2017-2018

Tymor:
Hydref 2017 1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Gwanwyn 2018 8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
Hâf 2018 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun 4 Medi 2017.

Gwyliau:
30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner-Tymor)
25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau’r Nadolig)
12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner-Tymor)
26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018 (Gwyliau’r Pasg)
7 Mai 2018 (Calan Mai)
28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.

PDF Gwyliau Ysgol 2017-2018 - cliciwch yma

Gwyliau Ysgol 2018-2019

Tymor:
Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Hâf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Mawrth 4 Medi 2018.

Gwyliau:
29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)
25 Chwefror 2019 – 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 – 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)
6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019.

PDF Gwyliau Ysgol 2018-2019 - cliciwch yma