Toggle Menu

Tymhorau

Gwyliau Ysgol - 2021-2022

TYMOR:

Hydref 2021 1 Medi 2021 - 22 Rhagfyr 2021
Gwanwyn 2022 6 Ionawr 2022 - 8 Ebrill 2022
Haf 2022 25 Ebrill 2022 - 20 Gorffennaf 2022

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Gwener, 3 Medi, 2021.

GWYLIAU:

25 - 29 Hydref 2021 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022 (Gwyliau’r Nadolig)
21 - 25 Chwefror 2022 (Hanner-Tymor)
11 - 22 Ebrill 2022 (Gwyliau’r Pasg)
2 Mai 2022 (Calan Mai)
30 Mai - 3 Mehefin 2022 (Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Mercher, 20 Gorffennaf 2022.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2022 – 2023 wedi eu cadarnhau hyd yma

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Ynys Môn