Toggle Menu

Who's Who

pennaeth

Mr Dewi Hood

Headteacher

derbyn

Mrs Cath Lee

Reception Class Teacher

blwyddyn 1

Miss Sara De Waart

Year 1 Class Teacher

blwyddyn 2

Miss Manon Jones

Year 2 Teacher

blwyddyn 3

Mrs Julie Owen

Year 3 Teacher

blwyddyn 4

Miss Greta Stuart

Year 4 Teacher

blwyddyn 5

Miss Ffion Jones

Year 5 Teacher

blwyddyn 6

Mr Dyfed Jones Evans

Year 6 Teacher

uwch gymhorthyddes

Mrs Patricia Roberts

1:1 Assistant / HLTA

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

Mrs Janeatte Owen

Foundation Phase Class Assistant and ALN

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen a Uwch Gymhorthyddes

Miss Rhian Hughes

Foundation Phase Class Assistant and HLTA

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

Mrs Rhian Jones

Foundation Phase Class Assistant

Ysgrifennyddes / Clerc

Mrs Olwen Morgan

Secretary / Clerk

Mrs Catrin Williams

ALN Assisstant

Mrs Tracy Hogan

Cook in Charge

Gofalwraig/Glanhawraig a Cogyddes Cynorthwyol

Mrs Wenna Hughes

Caretaker / Cleaner Assiatnt Cook